Share |

MUDDRING-RUOPPAUS

SJÖTRANSPORTER-MERIKULJETUKSET

"Före muddring, gör din anmälan eller sök tillstånd HÄR"

Ansök även om samtycke från ägaren av vattenområdet.

"Ennen ruoppausta, tee ilmoituksesi tai hae lupaa TÄÄLTÄ"

 Hae myös vesialueen omistajalta suostumus.

cat319dl.jpg

Vi utför följande tjänster

 -Muddringsarbeten från pråm och fastland

-Grävarbeten vid strand och fastland

-Sjötransporter av varierande slag 

tex:

"Sommarstugepaket, bastupaket,

Råmaterial och virke, Stenar grus och sand, Maskiner m.m."

jcb_8050.jpg

Tarjoamme seuraavia palveluita

-Ruoppaustyöt proomulta ja rannalta

-Kaivuutöitä rannoilla ja maa-alueilla

-Erilaisia merikuljetuksia 

esim:

"Mökkipaketit, Saunapaketit,

Raaka-aineet ja puutavarat, Kivet sorat ja hiekat,  Koneet jne."

pram_med_cat_dp_tarra.png

I vår utrustning ingår följande

-Stödbenspråm 15 x 6,8m ( bärförmåga 55 ton ) med stabila rampar (30 ton)

-Grävmaskin Caterpillar 319DL (21 ton)

-Grävmaskin JCB 8050RTS (5,5 ton)

Bogserbåt Cossack 32 11 x 3,45m (12ton)

Kalustoomme kuuluu

Tukijalkaproomu 15 x 6,8m ( kantavuus 55 tonnia ) järeillä rampeilla (30 tonnia)

-Kaivinkone Caterpillar 319DL (21 tonnia)

-Kaivinkone JCB 8050RTS (5,5 tonnia)

Hinausvene Cossack 32 11 x 3,45m (12 tonnia)

trade_center_logo_ny_8-12.jpg

Tony Nyholm

0400-866230

tcf@mail.com